Saturday, February 15, 2014

576. Thơ ĐINH CƯỜNG Bài tặng Đặng Tiến đang ở Sông Hàn- Chân dung Đặng Tiến – sơn dầu đinhcường Đà Nẵng 1979

 


Bạn nhớ vai cầu ra đứng ngóng
chiều sông Loiret con nước trôi

nước trôi sao lững lờ không nói
từng đàn ngỗng trắng nhẹ như tơ

bạn ghé Sông Hàn ra đứng ngóng
ngọn hải đăng còn bên Tiên Sa?

nhớ một thời chúng ta còn trẻ
bạn viết về Bà Huyện Thanh Quan

nàng ngủ muộn trên cành cây liễu yếu
nàng tiếng reo trên những ngọn phi lao  [1]

tôi vẽ mây bay suốt mấy đỉnh đèo
và ngọn gió xuân thì sao quá đẹp [2]

bạn về lại thăm có về xóm cũ
ngõ Pasteur xưa còn màu mắt xanh tro ?...


Virginia, Feb. 15, 2014
Đinh Cường

[1] Đặng Tiến – Vũ Trụ Thơ I
      Thư Ấn Quán Tái Bản 2008

[2] Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng
      Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì
      ( Trịnh Công Sơn – Một cõi đi về )


- Thuỵ - Đặng Tiến - Nguyễn Quang Chơn 
Đà Nẵng 15 - 2 - 2014

- Sông Loiret
trước mặt nhà ĐT, Orléans 2010
( ảnh ĐC )