Thursday, February 13, 2014

571. Thơ ĐINH CƯỜNG Bão tuyết viết thêm khi chiều lại rơiNgày thứ năm 13.2.2014 tất cả các cơ quan chính phủ
ở Washington, DC đều đóng cửa do ảnh hưởng của bão tuyết.
(Trong ảnh: tuyết ở Washington, DC – February 13, 2014 - Nguồn: internet)


 
gởi Ng-Hậu, nhớ Thủ Dầu Một


Trưa ngừng chiều lại rơi thêm
driveway cào sạch tuyết dày lại thôi

kéo màn cửa thấy đèn soi
rừng sau băng phủ nặng rơi mấy cành

xóm mờ mịt sợi xiên ngang
nhẹ tênh mà lấp cả đường trắng phau

khi trưa nhớ lại năm nào
đi ngang ruộng muối và tàu qua nhanh

bây giờ khi đã về đêm
tàu qua tàu hụ. tuyết mềm. lạnh thôi …

Virginia, Feb. 13, 2014
Đinh Cường
 
Snow 1, 2, 3 
photo by Đinh Trường Giang 
Virginia, Feb. 13, 2014