Thursday, February 13, 2014

570. Thơ ĐINH CƯỜNG Ở xa bạn hỏi thăm bão tuyếtTuyết ở trên sông Potomac (Ảnh: Erik Weems)gởi Nguyễn Quốc Thái


Bạn hỏi bão tuyết tới đâu rồi
thì quen nó cũng vậy đó thôi
cứ rơi rồi cứ vun thành đống
sân trước vườn sau đồi trắng phau

như nhớ ngang qua đồng muối mặn
đâu vùng ngoài Phan Rí Phan Rang
một thời lên đèo cao xuống biển
sáng Đơn Dương chiều đã Nha Trang

sáng dậy ra giúp con cào tuyềt
ra vậy thôi cào được bao lăm
để chụp vài tấm hình khoe bạn
thấy ta còn sức khoẻ  bạn vui

xem ra ta trùm mưa đội tuyết
mới đó đã  hai mươi ba năm
hai ba năm mấy mùa đông lạnh
như đã quen lâu một chỗ nằm …

Virginia, Feb. 13, 2014
Đinh Cường


- Tuyết ở rừng sau 
  13 feb, 2014


- Xóm vừa ngưng tuyết