Sunday, February 9, 2014

563. Thơ ĐINH CƯỜNG Trưa trên phố Georgetown cùng Nguyễn Tường Giang và Nguyễn Mạnh HùngGeorgetown  (Ảnh: Internet)
Trưa lang thang cùng nhau
trên phố Georgetown
Giang nói cần gì đi Paris
ở đây cũng café espresso
quán bên đường hàng cây
mùa đông màu trời xám

màu xám Paris nhìn từ
Sacré-Cœur xuống
thành phố mù sương có
tiếng kèn đồng rất buồn
của người hát dạo và đàn
chim bồ câu vây quanh …

những con hẻm quá hẹp
làm nhớ Hội An, Giang
lại nói sắp về Cẩm Giàng
và Hùng nhắc Lá Diêu Bông
Hoàng Cầm .Từ thuở ấy
Em cầm chiếc Lá đi đầu non
cuối bể. Gió quê vi vút gọi
Diêu Bông hời...ới Diêu Bông

chỉ có chút buổi trưa
trên phố Georgetown mà nhớ
Paris nhớ Hà Nội
ngoài trời đang tuyết xuống
những người bạn không còn trẻ

thấy đời mình là những quán không ...[1]


Virginia, Feb. 9, 2014
Đinh Cường
- Paris 1, 2, 3 
ghi nhanh đinhcường