Friday, February 7, 2014

558. Thơ ĐINH CƯỜNG Gởi Huy Tưởng thay reply e- mail hôm nay


ĐINH CƯỜNG
Gởi Huy Tưởng thay reply email hôm nay


Câu thơ
viết để làm gì ?

Nên chi
tôi đứng
mây chiều bay đi

faifo
nhớ góc bàn quen [1]
nơi hiên trước

mưa xiên ngang
mấy người

bạn đem chai rượu
ra mời
nhãn gì quý lắm

lâu quên
mất rồi

nhắc lại giùm
huy tưởng ơi ...

e-mail bạn gởi
tôi ngồi
sững luôn

Câu thơ.
Tuyệt huyết không lời [2]

viết gì
tôi gởi
theo trời. nhạn bay …


Virginia, Feb. 7, 2014
Đinh Cường

[1] Faifo , tên quán ăn của anh chị
Huy Tưởng trước đây
tại 77/13A đường Huỳnh Tịnh Của
Sàigòn
Hiện anh chị cùng gia đình
ở tại Victoria, Melbourne

[2] Câu thơ.
      viết để làm gì?
      đêm ngun ngút mộng cháy vì xa nhau.
      Câu thơ. chạm đến trăng sao
      cũng không tát cạn hết màu âm xưa...
      Câu thơ.viết mãi cũng thừa
      chút hư vọng ấy chỉ đùa bỡn thôi .
      Câu thơ.
      Tuyệt huyết không lời !

( trích @ Huy Tưởng gởi Đinh Cường – Trần Hoài Thư
 Thu, Feb. 6, 2014 )


- Huy Tưởng
Bửu Chỉ vẽ tại Givral, Sàigòn

 
- Đinh Cường (đứng) - Như Hạnh  - Huy Tưởng - Đỗ Hồng Ngọc 
quán Faifo, Sàigòn 2010

- Người bên phố tuyết 
sơn dầu trên giấy plast. 16 x 16 in 
đinhcường