Sunday, January 12, 2014

Nhà thơ LÂM ANH vừa qua đời tại Việt Nam

Nhận được tin buồn:
Nhà thơ LÂM ANH
vừa qua đời tại Việt Nam
hưởng dương 72 tuổi

Thành thật chia buồn cùng gia đình
và nguyện cầu linh hồn người quá cố
sớm an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng

Trần Hoài Thư   Phạm Cao Hoàng  
Nguyễn Dương Quang   Trần Thị Nguyệt Mai
và bằng hữu