Thursday, January 23, 2014

526. Thơ Đinh Cường Trưa nằm đọc lại tập sách mỏng Đọc Kinh của Vũ Khắc Khoan nhớ người bạn đã mất ở Đàlạt


ĐINH CƯỜNG
Trưa nằm đọc lại tập sách mỏng Đọc Kinh
của Vũ Khắc Khoan nhớ người bạn đã mất
ở Đà Lạt


Xuân đã về miền Hương Tích?
Sao có hoa mơ nở trắng rừng mơ?
Hỡi ơi không trắng hoa rừng mơ
Mà trắng miền đất lạnh
Hoa trắng bay trắng rực Ngũ Đại Hồ
(Ngỡ Xuân - Vũ Khắc Khoan)


Ngũ Đại Hồ. Ngũ Đại Hồ
trắng toát tuyết và khuôn mặt của nhà
viết kịch nhà văn ấy như hiện ra
với mái tóc bồng với chiếc tẩu đẹp
tôi gặp ông chỉ được vài lần
mà sao thấy ông quá đẹp, đẹp từ điệu bộ
dáng đi. đẹp từ câu văn. vở kịch

nhớ những chiều Đàlạt sương mù
với chiếc manteau dài màu mỡ gà
người đàn ông đi xuống một con dốc
người đàn ông trước sân trường đại học Đàlạt
Đỗ Long Vân có thời làm quản thủ thư viện ở đó

ban kịch Thụ Nhân diễn Thành Cát Tư Hãn
nhớ không Ngữ ơi. bây giờ Lê Kim Ngữ đã chết
mới năm kia còn uống với nhau ly rượu quý
cùng Bửu Ý ghé thăm bạn. căn nhà trồng đầy
hoa hồng. căn nhà đi xuống nhiều bậc cấp
căn nhà kỷ niệm bao nhiêu năm Đàlạt
năm nay về bạn không còn nữa.

bạn mê kịch Vũ Khắc Khoan [1]
như tôi mê tình bạn giữa các anh  
Ly rượu nửa khuya là ly thứ mấy ? [2]
Mai Thảo luôn nhìn ngắm bạn mình
như một cần thiết. và Phạm Đình Chương
và Thanh Tâm Tuyền… tôi luôn mãi nhìn
các anh là những ánh lửa. không ngưng cháy sáng

cho cuộc đời. cho nghệ thuật. cho tình bạn .


Virginia, Jan. 23, 2014
Đinh Cường  

[1] Vũ Khắc Khoan sinh ngày 27- 2 - 1917 tại Hànội
mất ngày 12 - 9 - 1986  tại Minneapolis, USA

[2] Mai Thảo – Văn 1973, số đặc biệt Vũ Khắc Khoan- Chân dung Vũ Khắc Khoan
sơn dầu trên gỗ 8 x 10 in 
đinhcường


- Văn - số đặc biệt Vũ Khắc Khoan 

- Mật ngôn 
sơn dầu trên bố 14 x 16 in 
đinhcường