Wednesday, January 22, 2014

524. Thơ ĐINH CƯỜNG Ghi dăm câu trên napkin như sớ táo quân. hề chi. khi nhớ về tình bạn …


ĐINH CƯỜNG
Ghi dăm câu trên napkin. Hề chi. Khi nhớ về tình bạn.


Trưa lội bùn trong tuyết
đi theo dấu chân đen
qua ngồi được góc quen
Starbucks Coffee
sao thấy mình hạnh phúc

hôm qua tuyết rơi suốt
hôm nay 17 độ F
bên nhà mấy độ C
giấu mặt trong foulard
mà đi mà đi. lạnh

nước mắt nước mũi chảy
vào kêu ly trà xanh
ôm ấm hai bàn tay
nhớ chị trọn một ngày
ngồi ngoài phi trường đợi [1]

hai chuyến bay bị hủy
phải tìm đường khác về
mới thấy thêm món quà
sao mà tình vạn dặm

New Jersey tuyết nặng
nhớ Thư làm sao lên
nhớ Thư ngồi bên Yến
tuyết phủ trắng đầy thềm

nhớ Hoàng ngồi gục đầu
mệt. mắt mở không ra
thương bạn làm sao qua
chỉ nói. Hoàng ơi gắng …[2]

nhìn qua khung cửa kính
chút nắng chiều rọi qua
từng đống tuyết vun cao
parking cào rất sạch

qua chợ mua nải chuối
xách về như năm xưa
xách về gặp Sơn ngồi
trước cửa nhà gỗ hẹp

Dran năm mươi năm qua
Burke chiều nay nhớ bạn
lại theo dấu chân đen
lầm lũi về. thầm lặng

tuyết ơi là tuyết trắng …


Virginia, Jan. 22, 2014
Đinh Cường

[1] Nguyệt Mai ghé Virginia trao quà của TQBT cho DC,
khi trở về Toledo hai chuyến bay Chicago bị hủy bỏ, phải đi Dallas
ở lại một đêm hôm sau mới về lại nhà… món quà thêm quý.

[2] Lữ Quỳnh phone từ San José
nói Nguyễn Xuân Hoàng đi bệnh viện về
ghé nhà Hải Phương chơi, ngồi mệt mắt mở không ra- minh họa đinhcường  22 - 1- 2014


- tiếng kèn chiều 
sơn dầu trên giấy 
14 x 18 in 
đinhcường- để nhớ thời ở Dran 
sơn dầu trên giấy 14 x 20 in 
( coll. Dr & Mrs. Tôn Thất Chiểu, Maryland )