Monday, January 20, 2014

520. Thơ ĐINH CƯỜNG Khi nhận @ Nguyễn Quang Chơn ở Đà Nẵng kể đang vui cùng bạn bè những ngày giáp TếtSorrento, Italy  (Nguồn: paradiseintheworld.com)
Cùng lúc bấm lên xem
blog Phạm Cao Hoàng
bỗng nhiên được nghe lại
Come Back to Sorrento. với bài
viết của Trương Văn Dân nói
về xuất xứ của bản nhạc.
tuyệt vời làm sao. ôi Sorrento.

tôi cũng vừa bên Starbucks về.
nhân qua chợ Giant mua các thứ
vì nghe mai tuyết lớn …

Come Back to Sorrento
Nguyệt Mai đã về lại Toledo
chị qua đây mấy ngày nắng đẹp
chị qua đây có thêm nụ cười

xin những tình thân ái
còn hoài như hôm nay

còn hoài như trên blog Trần Thị Nguyệt Mai

Bỗng nhiên nghe Come Back to Sorrento
nhớ tiếng kèn đồng trên đồi chiều
một người đi xa nhà đứng thổi
như một người xa quê nhớ Tết

Tết ở đây chôn vùi trong tuyết
cây nhang tàn rơi. khói trời mênh mông ...[1]


Virginia, Jan. 20, 2014
Đinh Cường

[1] Những hàng cây xanh đón em áo lộng
    Bây giờ ta nhìn khói trời mênh mông
    ( Khói Trời Mênh Mông - Trịnh Công Sơn )


Trở về 1
sơn dầu trên giấy 18 x 20 in 
đinhcường


Trở về 2
sơn dầu trên giấy 18 x 20 in 
đinhcường 


Nocturne
sơn dầu trên giấy 18 x 20 in
đinhcường