Thursday, January 16, 2014

513. Thơ ĐINH CƯỜNG Cám ơn duyên gởi hình chụp con chim màu đỏ gạch khi ra xem trăng không thấyĐINH CƯỜNG
Cám ơn Duyên gởi hình chụp 
con chim màu đỏ gạch
khi ra xem trăng khống thấy

Con chim màu đỏ gạch
(Ảnh Duyên chụp trước nhà ở Michigan
chiều 16.1.2014)Ra xem trăng tròn vạnh
đã qua rằm duyên ơi
con chim màu đỏ gạch
đậu sân nhà tuyết rơi ?

hay là tôi qua thăm
tiếng kèn chiều bạn giữ [1]
tiếng kèn ôi lòng tôi
thổi mấy làn sương khói

thổi mưa trên tượng đá
vỡ mấy dòng lệ trong [2]
mùa đông ơi mùa đông
con chim màu đỏ gạch

trăng tròn full đó duyên
sao duyên ra không thấy…

Virginia, Jan. 16, 2014 
Đinh Cường

[1] Tiếng kèn chiều
tranh sơn dầu đinh cường
Duyên và Tùng giữ ở Michigan
[2] ý thơ Nguyễn Tất Nhiên :
thà như giọt mưa
vỡ trên tượng đá


- Tiếng kèn chiều 
sơn dầu trên canvas 30 x 50 in 
đinhcường 
( Coll. Mr&Mrs. Đỗ Thanh Tùng, Michigan )- Trăng 16
sơn dầu trên giấy 11 x 11 in 
đinhcường 1- 2014