Tuesday, January 14, 2014

.509. Thơ ĐINH CƯỜNG Lật đại năm chữ năm câu, tập thơ nguyễn lương vỵ gởi tặng, lại gặp trang có câu thương bạn đã về trời


ĐINH CƯỜNG
Lật đại năm chữ năm câu, tập thơ
Nguyễn Lương Vỵ gởi tặng, lại gặp trang có câu
thương bạn đã về trờiMai là rằm tháng chạp
về qua rừng lạnh căm
nhận năm chữ năm câu [1]
lật qua. hồn tôn nhan

lật qua như bói kiều
sao lại trang chín tám
ba câu lục bát phơi
nắng chiêm bao ngời ngời

ngời ngời khúc requiem
khóc thi sĩ nằm xuống
ngày năm cùng tháng tận
ba năm rồi sao nhan

ba năm vỵ mần thơ
hú vang tình lẻ bạn
đọc năm chữ năm câu 
khánh minh bình hay nhất

khánh minh nằm dưỡng bệnh
thấy cú nhảy sau cùng…[2]

Virginia, Jan. 14, 2014
Đinh Cường

[1] nguyễn lương vỵ – năm chữ năm câu – q & p 2014
[2] Làm thơ kiểu này, câu kết là lợi hại nhất.
Toàn thể 100 bài năm chữ năm câu này, người thơ
đều theo cái nhất quán của ông
: một cú nhảy sau cùng
(Nguyễn Thị Khánh Minh - Phất Phơ Năm Chữ Năm Câu, trang 181) 
Bìa năm chữ năm câu
thơ nguyễn lương vỵ

 
chữ ký tác giả

 

Bìa Thánh Ca
tập thơ đầu tiên của Nguyễn Tôn Nhan
(nguồn Nguyễn Đăng Thường tienve.org)