Monday, January 13, 2014

506. Thơ ĐINH CƯỜNG Người và bóng. và rừng. thương nhớ bạn
ĐINH CƯỜNG
Người và bóng. Và rừng. Thương nhớ bạn.

Nguyễn Xuân Hoàng thời Barbara, Đàlạt
sơn dâu trên giấy plast, 18 x 24 in 
đinhcườngTrưa đi bóng đổ dài ra trước
cây cối cựa mình. rơi nhánh khô
nắng mới lên đâu chừng nửa buổi
rồi tan nhanh. bóng mất còn tôi

mới hay mặt trời như lửa ấm
lửa bừng lên đôi má ai hồng
ở Lạc Lâm nhớ từng cụm khói
biết bếp nhà ai đang nấu cơm

trưa đi bóng mất trời u lại
mà nhớ gì đâu cụm khói chiều
mà nhớ gì đâu tiếng lục lạc
xe ngựa thồ lên dốc đìu hiu

người và bóng. và rừng. đêm mất hút
phone thăm Hoàng xem bạn ra sao [1]
bạn đang dọn nhà đi qua nhà khác
cứ dọn nhà hoài ôi một đời văn …

Virginia, Jan. 13, 2014
Đinh Cường

[1] Nguyễn Xuân Hoàng những ngày này
than đau nhức, đi cũng đau ngồi cũng đau
mà lại phải dọn nhà…

- Người đứng nhìn về bên kia núi 
sơn dầu trên canvas 14 x 18 in 
đinhcường
( coll. Phan Thị Trọng Tuyến - Paris )

- Để nhớ Lạc Lâm 
sơn dầu trên canvas 14 x 16 in
đinhcường
( coll. Dr. Phan Gia Quang, Texas )