Sunday, January 12, 2014

504. Thơ ĐINH CƯỜNG Chiều nắng ấm đi bộ qua Starbucks đi bộ về nhìn vệt mây hồng và vầng trăng sắp tròn. thấy hạnh phúc


ĐINH CƯỜNG
Chiều nắng ấm đi bộ qua Starbucks đi bộ về
nhìn vệt mây hồng và vầng trăng sắp tròn. Thấy hạnh phúc.


Một vệt mây hồng. ngôi sao lên sớm
vầng trăng còn khuyết. sắp trăng rằm
người đi trong chút chiều nắng ấm
thấy như là mình rất thong dong

thấy như mình vừa qua con suối
suối cựa mình cho dòng nước trong
và dưới kia mấy hòn cuội trắng
nhớ tuổi thơ. hay ngồi sắp từng hàng

trường nhà thờ sân toàn cuội trắng
rừng cao su che bóng mát quanh năm
quanh năm đi dưới rừng xanh mướt
thủ dầu một ơi mai kia về thăm

mai kia trăng có tròn hay khuyết
chút tình tôi là mãi trăm năm
chút tình tôi sẽ nhớ hoài khôn siết
đoạn ghi in. bạn tặng bất ngờ sao...

Virginia, Jan. 12, 2014
Đinh Cường

- Hoa Quỳnh một đóa
sơn dầu trên giấy 14 x 18 in 
đinhcường

- Nắng Thuỷ Tinh 
sơn dầu trên bố 30 x 40 in 
đinhcường


- Tĩnh Vật 
sơn dầu trên bố 24 x 30 in 
đinhcường