Tuesday, January 7, 2014

493. Thơ ĐINH CƯỜNG Ngày cóng lạnh không có con quạ đen nào đáp xuống đọc được bài thơ cũ của Thanh Tâm Tuyền


ĐINH CƯỜNG
Ngày cóng lạnh không có con quạ đen nào đáp xuống đọc được bài thơ cũ của Thanh Tâm Tuyền


Hôm nay trời cóng lạnh. trường học đóng cửa
quanh xóm vắng không thấy người đi bộ
tất nhiên như Phạm Cao Hoàng lưu ý hôm kia
không đi bộ qua Starbucks được. thà hôm tuyết xốp.
có Nguyễn Âu Hồng phone từ Seattle qua thăm

trời cóng lạnh đi lui đi tới. đi dọc đi ngang
đi lên đi xuống basement. mấy chậu chanh nở bông trắng
ngoài trời mấy bụi tre lá teo. tội nghiệp.
không thấy con quạ đen nào đáp xuống

trời cóng lạnh. vớ phải tờ Văn Giai-Phẩm Xuân Canh Tuất cũ
gặp bài thơ xuôi Khúc tháng chạp của Thanh Tâm Tuyền.
lạ chưa. hôm qua mới ra bưu điện gởi hộp trà lên Minnesota
nhờ chị Mai Hoa thắp thêm cây nhang cho anh ngày Tết.
năm nào cũng vậy. bên này ăn tết tây rồi tết ta.
không quên quả phẩm. mâm cơm. cúng rước ông bà chiều ba mươi

lại nhớ anh Thanh Tâm Tuyền kể. lúc mới qua. tết đầu tiên
ra đứng ngoài trời. hai lỗ tai và hai bàn tay cứng đơ không còn cảm giác
anh sợ. Mùa đông nham hiểm. Tiếng vang âm gian tà. như bài thơ xưa
scan lại hai trang kèm theo đây. không thấy in trong sách: [1]

mùa đông nham hiểm thật. sao chiều nay nhớ anh. nhớ tiếng hát Thái Thanh
em là lá biếc là mây cao là tiếng hát
sớm mai khuya thức nhiều nhớ thương
em là cánh hoa là khói sóng
đêm màu hồng
… [2]

Virginia, Jan. 7, 2014
Đinh Cường

[1] Văn – Giai-Phẩm Xuân Canh Tuất, số 146 – 147 ra ngày 22-1-1970
[2] Bài ngợi ca tình yêu – Thanh Tâm Tuyền – Liên đêm mặt trời tìm thấy
Sáng Tạo xuất bản 1964, trang 103
Bài này Phạm Đình Chương viết thành 2 ca khúc
Bài ngợi ca tình yêu và Đêm màu hồng


 
- Chân dung Mai Hoa 
sơn dầu trên giấy 20 x 30 cm
đinhcường 1983- Cung Tiến - Thanh Tâm Tuyền - Tô Thuỳ Yên - Cung Trầm Tưởng
( ngày đón Tô Thuỳ Yên từ VN qua tại phi trường Minneapolis Saint Paul 4-1993)


- Những chân dung Thanh tâm Tuyền
đinhcường vẽ