Tuesday, December 24, 2013

465. thơ ĐINH CƯỜNG Và đêm Christmas Eve


ĐINH CƯỜNG
Và đêm Christmas Eve


Năm nay bữa cơm tụ họp gia đình
vào buổi trưa, chiều hai cháu Như Thơ
Như Tranh còn lên ngoại, đêm đi lễ nhà thờ.
hai cháu mở quà giúp ông bà nội

tôi thích nhất cuốn sách, là catalogue
dày 420 trang hồi Jackson Pollock [1]
bày tranh ở Centre Georges Pompidou
Paris, từ 21 janvier đến 19 avril 1982
lật xem sơ qua thấy bức nhà thờ, lại nhớ
đến bức nhà thờ mình vẽ hồi năm 1962
nhà thờ nhà thờ và đêm Noël, Noël
Chúa sinh ra đời trên máng cỏ
tranh sơn mài của Nguyễn Gia Trí quá đẹp [2]
cám ơn tấm thiệp Ngô Kim Khôi gởi
cám ơn những tấm thiệp khác qua e-mail
cám ơn chị Huyền Chiêu còn gởi link
cho nghe chị hát Silent Night… Đêm Thánh Vô Cùng
đêm nay tôi ra đứng trước nhà, xóm Burke
chụp cái hình đèn giăng quanh xóm anh chị xem
ở Ninh Hòa giờ này đã là sáng Noël
biển có xanh hay là lạnh lắm, nơi tôi tuyết nhẹ…
cũng vui thôi theo mấy gói quà, toàn sách quý
cám ơn các con còn cho thêm áo ấm, găng tay…
và Như Thơ Như Tranh ôm hôn ông nội
ghi giấy nhờ ông nội làm khung hai bức mới…

Virginia, Dec. 24, 2013
Đinh Cường

[1] Jackson Pollock, sinh năm 1912 tại Wyoming
mất năm 1956 tại New York, nổi tiếng tranh biểu hiện – trừu tượng Mỹ
[2] Nguyễn Gia Trí, sinh năm 1908 tại Hà Tây, Bắc Việt
mất năm 1993 tại Sàigòn, bậc thầy về tranh sơn mài Việt Nam


Nhà thờ
Đinh Cường 1962, sơn dầu trên bố 60 x 80 cm
Triển Lãm Mỹ Thuật Quốc Tế Sàigòn 1962


 
Cathedral
Pollock 1947, sơn dầu và màu bạc trên bố 181,6 x 89 cm
Dallas Museum of Fine Arts, DallasThiệp Noël, Ngô Kim Khôi, Paris gởi
Tranh sơn mài Nguyễn Gia Trí, hiện treo tại Tu Viện Mai Khôi, Sàigòn