Friday, December 20, 2013

460. Thơ ĐINH CƯỜNG Chút nắng ấm trời xanh tôi tặng lại


ĐINH CƯỜNG
Chút nắng ấm trời xanh tôi tặng lại

Chị gởi cho chút màu trời xanh
ngày nắng ấm ở Toledo
tôi lại nhớ màu xanh biển lặng
Ninh Hòa, mùa này như Đà Lạt

sáng nay đọc bài thơ buồn quá
Trần Hoài Thư ơi chị Yến ơi
có lẽ nào tôi khóc, hạt lệ như sương
nhớ câu thơ đậm đà tình bạn [1]

chúng tôi làm sao đây giúp được gì anh
chúng tôi làm sao đây qua lại cùng anh
như hàng xóm bên nhau gần gũi bên nhà
đường xa quá bang này qua bang khác …

chiều đi bộ sao nghe rừng thổn thức
mùa đông về lạnh mấy tháng rừng trơ
chút nắng ấm trời xanh tôi tặng lại
cặp vợ chồng xưa cưới ở Cần Thơ …

Virginia, Dec. 20, 2013
Đinh Cường

[1] Tuổi già hạt lệ như sương
Hơi đâu ép lấy hai hàng chứa chan

( Nguyễn Khuyến - Khóc Dương Khuê )


Cúc Hoa – Nguyễn Ngọc Yến – Trần Hoài Thư – Đinh Cường
(Ảnh: PCH  2012)