Tuesday, December 17, 2013

457. Thơ ĐINH CƯỜNG Về lại nhà, lại đi bộ sau cánh rừng


ĐINH CƯỜNG 
Về lại nhà, lại đi bộ sau cánh rừng


Tôi về lại, đi trong rừng Natick
rừng cây khô trời lạnh đến không ngờ
dòng suối nhỏ đóng băng, cây cầu gỗ
mỗi lần qua đứng lại nhìn bâng quơ

và buồn lắm khi nghe còi tàu hụ
từng tiếng dài báo hiệu ngang qua
vùng Burke, rồi về đâu kế tiếp
bay về đâu những cánh nhạn xa

tôi về lại, nhớ mùa quỳ vàng đàlạt
nhớ con dốc đứng thân trọng điền trang
ở nơi ấy có buổi chiều thật đẹp
rượu mềm môi, lửa rực ngoài sân

và tiếng hát của huyền chiêu lạ lắm
tôi nghe ra gió biển mặn ninh hòa
và mừng lắm phu quân: khuất đẩu
đã qua rồi cánh cửa nặng sau lưng…


Virginia, Dec 17, 2013Đinh Cường


Khuất Đẩu – Phạm Văn Hạng – Bửu Ý – Đinh Cường – Huyền Chiêu – Thân Trọng Minh
Gallery Đào Nguyên – Đàlạt, 28 – 11- 2013