Thursday, December 5, 2013

444. Thơ TRẦN HOÀI THƯ Khu Sáu Qui Nhơn


Bãi Tiên Sa, Ghềnh Ráng Qui Nhơn (Ảnh: Internet)

Một con đường có những chuyến xe lam
Bên là biển, bên  là ngôi trường nữ
Biển nhiều gió,
nên em càng  gìn giữ
Hai vạt tà cho khỏi vướng chân son
Lính trở về không xe díp xe quan
May chỉ còn xe lam,
Để được ngồi bên cô em áo trắng
Khu Sáu mấy vòng, nghe hoài tiếng sóng
Cô có nghe trong lòng tiếng sóng của tôi ?
Trần Hoài Thư
4 4 4