Thursday, November 7, 2013

419. Thơ ĐINH CƯỜNG Hai con ngựa vàng và chuyện kể


ĐINH CƯỜNG 
Hai con ngựa vàng và chuyện kể


Hai con ngựa vàng cùng tôi
đứng dưới gốc thông già
lốm đốm nắng ban trưa
cùng tiếng chuông ban trưa
nhà thờ con gà Đàlạt

hai con ngựa đâu rồi hằng ấy năm
hai con ngựa cho trẻ em cỡi
đi một vòng chơi  rồi lấy tiền

ngựa đâu biết hai em nhỏ nay là
người cầm lửa qua chiều và [1]
có một người nằm trên mái nhà [2]
hai em như đi cùng Le Petit Prince

rằng mặt đất này cần hoa hồng
rằng mặt đất này cần thơ mộng

nên hai em có thêm con cái
hai bé gái là cháu nội tôi
còn con em kia cháu nội Lữ Quỳnh
nhìn tấm hình xưa như chuyện kể…

Virginia, Nov 6, 2013
Đinh Cường

[1] tên một bức tranh sơn dầu
     của Đinh Trường Chinh

[2] tên một trong những tập truyện
     của Phan Triều Hải


- Người cầm lửa qua chiều 
  sơn dầu trên canvas 14 x 18 in 
  đinh trường chinh

- Bìa tập truyện Phan Triều Hải- Ngựa và người 
  Đàlạt 1983


Sáng tác: Lê Yên
Trình bày: Ban hợp ca Thăng Long