Friday, November 8, 2013

420. Thơ ĐINH CƯỜNG Và câu chuyện kể hai


ĐINH CƯỜNG 
Và câu chuyện kể hai


Tôi vào buôn Thượng hồi ở Đàlạt
đổi cái áo kaki lấy chiếc gùi mây
chiếc gùi mây lâu năm trên giàn bếp
lên nước đen ánh rất đẹp

ngày đi tôi mang theo qua đây
mang theo cả vuông đá xanh
lượm trên Ghềnh Ráng
kỷ niệm thăm mộ Hàn Mặc Tử

không biết để làm gì
bây giờ bám đầy bụi
nhưng cũng có khi vui
thấy từng kỷ niệm nhỏ

ở buôn Thượng còn rất hoang vu
ngồi trước nhà sàn nhớ không Trịnh Cung
nhớ không Phan Nguyên
thời bạn từ Paris về…

chiều nay đi ăn cơm Thái
Phạm Cao Hoàng đãi, có thêm Thiên Kim
cô con gái đầu và cháu gái đã học lớp hai
giống mẹ như đúc, ngồi chơi game suốt

tôi mời cà phê Starbucks nơi chốn quen
như quen  giờ còi tàu hụ ngang qua Burke

và như vậy có câu chuyện kể hai
khi nhìn lại mấy tấm ảnh  xưa
khi cùng đi ăn cơm chiều với bạn
buôn Thượng bây giờ ít còn ai nhắc tới …        


Virginia, Nov. 8, 2013
Đinh Cường

-Trịnh Cung – Phan Nguyên – Đinh Cường
 buôn Thượng,  Đà Lạt, 1985