Friday, November 29, 2013

437. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Dẫy mùaẢnh: Internetcamoncamoncamon
ờ thì năm nào cũng cám ơn
mà đã trả được ơn chút gì
chút sống tự do hít thở
[mà cứ lui chui lúc chúc vào mịt mù kỷ niệm]
tàn dư sợi khói lững lờ
chút buồn tình bới xới hòm xẻn xưa sau
chút đưa nhau qua mức cán mộng hờ
nhìn ánh mắt chiều nguội tắt củi nỏ


cám ơn.  xin cám ơn
chúng ta vẫn đủ ngày ba bữa
một bữa xương hầm một bữa thịt kho một bữa da ròn
chỉ thiếu cọng rau xanh phụ đề
của thước phim làng lý xa lắc xa lơ
ờ thì thôi vẫn xin đấm ngực
và gật đầu tạ ơn          tạ ơn

HoàngXuânSơn

29 novembre 2013


4 3 7