Saturday, November 30, 2013

438. Thơ ĐINH CƯỜNG Đêm Halloween vừa chờ các em nhỏ bấm chuông lấy kẹo vừa đọc lại Mưa Nguồn


ĐINH CƯỜNG 
Đêm Halloween vừa chờ các em nhỏ bấm chuông lấy kẹo vừa đọc lại Mưa Nguồn


Lá xanh lá đỏ chiều nay
Chim trời vòi või
Để rơi cánh mỏng theo ngày

( Bùi Giáng )


Hôm về Cali. Thành Tôn cho
tập thơ Mưa Nguồn bản mới
in để kỷ niệm mười bốn năm
ngày mất Bùi Giáng, nay là
mười lăm năm anh ra đi, ra đi
về đâu hay nằm xuống cỏ nghe
tràn lan nước gội chiều nay vừa
chờ các em nhỏ bấm chuông
lấy kẹo đêm Halloween đêm ma
đọc lại Mưa Nguồn vẫn thấm
vòng ma nghiệt mấy lần ta rất sợ
giờ xin em đếm lại một hai và

người thi sĩ ấy như kỳ hoa dị thảo
biết bao điều còn nói mãi về anh
đêm nay mưa rất nhỏ tôi nhìn
áo hóa trang ma đen màu lá úa

đọc bài thơ anh màu thanh thiên mở…

Virginia, Oct. 31, 2013
Đinh Cường


Tranh Bùi Giáng vẽ bút bi (Sưu tập DC)