Sunday, October 20, 2013

396. Thơ ĐINH CƯỜNG Thư cám ơn Trần Vấn Lệ hỏi thăm đã tìm lại chiếc nón được chưa


 ĐINH CƯỜNG  
Thư cám ơn Trần Vấn Lệ  hỏi thăm đã tìm lại chiếc nón được chưa


Cám ơn trần vấn lệ nón tôi mất thiệt rồi 
tôi mua nó hồi qua tây ban nha mua ở museum 

từ đó tôi đội nó đi giang hồ suốt 
sàigòn huế hànội đàlạt paris cali
vậy mà lần qua cali vừa rồi đành mất
không biết mất ở đâu hay tại vì 
không thăm trần vấn lệ con người dâu bể

chiếc nón "truyền thống" ấy theo tôi như hạt lệ
hạt lệ có hình mặt trăng xanh, mặt trời thì đỏ

mặt trăng mặt trời của Miró in rất rõ 
trên nền vải thật mềm đen chưa tìm lại được 
bạn ơi đành như ném cái còn cái mất 
ném đi và ném đi ....[1]

Virginia, Oct. 20, 2013
Đinh Cường

[1] Thơ Trần Vấn Lệ 


Trước nhóm tượng đồng nổi tiếng của Rodin
Đại Học Stanford, 9 – 2013