Friday, October 11, 2013

379. Thơ NGUYỄN THUYÊN Ám ảnh
Ảnh: Internet


Tôi là ảnh của những người trong ảo
Người kia đi tôi lảo đảo bước theo
Rồi những đêm trăn trối mải mê chèo
Trên sóng rợn , chiếc bè như hóa đá

Tôi vẫn bảo đừng để lòng băng giá
Cõi nhân gian ai bận mấy thương nhau
Dám cho không? rồi lại phải cam đau
Ôm thương tật, chẳng bao giờ gượng dậy

Tôi vẫn ủ, hồn khum bưng nắp đậy
Một mầm yêu như cây cỏ dần vươn
Kìa chông chênh tuôn nẻo những con đường
Tưởng người vẫn làng thôn ôm dấu hẹn

Tôi cuốc mãi, rãnh sâu đau còn nghẽn
Mây rời xa trôi mãi trở về Nam
Tôi là đất, vết người xưa nhiều lắm
Những người lê vào vô tận lầm than

Quê hương ơi, sao chảy mãi than van ?
Tôi là quả của nhân xưa hờn óan
Tôi vẫn đợi, ai nào không biết thẹn ?
Tôi vẫn chờ được giải những hồn oan

Nguyễn Thuyên


Thuyền ngư phủ
Tranh Nguyễn Thuyên


3 7 9