Saturday, August 31, 2013

344. Thơ ĐINH CƯỜNG Chiều đem theo Mời Trà qua Starbucks coffee xem nhặt chút hương tĩnh lặng Cám ơn anh Mai Quang qua Nguyễn Âu Hồng
gởi tặng tập thơ & thư pháp Mời Trà cùng Song Nguyên
với lời đề từ của Thầy trụ trì chùa Huyền Không ở Huế :
Minh  Đức Triều Tâm Ảnh, nơi người bạn hẹn sẽ đưa tôi đến  

Nhặt chút hương tĩnh lặng,
Hãm chung trà vô vi!
Cùng cảo thơm thi bút
Mời bằng hữu, cố tri!

Thầy là nhà thơ là nhà viết thư pháp đẹp
làm nhớ Yasunari Kawabata nhà văn Nhật Bản
Nobel văn chương, cũng là một nhà thư pháp nổi tiếng
hay nhà thơ Trụ Vũ với bài thơ Quasimodo cảm động năm nào
sau này cũng là nhà thư pháp tài hoa với Thơ Mai  Trăng

và hôm nay được Mai Quang – Song Nguyên Mời Trà
cho tôi nhớ lại một Huấn Cao viết chữ nho đẹp trong câu chuyện
Chữ người tử tù trong Vang bóng một thời của Nguyễn Tuân
mới thấy người còn giỏi thư pháp là rất quý vì đó là nghệ thuật

làm sao quên được những bài thơ viết chữ thảo đầy hồn tao nhân
của Đông Hồ của Vũ Hoàng Chương và của Đinh Hùng
( Đặng Tiến còn giữ bài thơ Xuân thư pháp Vũ Hoàng Chương rất quý )
chiều nay lật từng trang xem, cần gì phải dán lên che đi chữ nhà xuất bản
cám ơn anh Mai Quang và Song Nguyên, tôi như nhấp được chén trà thơm …

Virginia, Aug. 31, 2013
Đinh Cường

- Thủ bút Vũ Hoàng Chương tặng Đặng Tiến - Thư pháp Minh Đức Triều Tâm Ảnh - 
Thư pháp Mai Quang - Song Nguyên


- Kawabata, nhà văn Nhật Bản ( Nobel văn chương )  
cũng là nhà thư pháp nổi tiếng 


- Chữ tác giả ký tặng