Monday, August 12, 2013

312. Thơ ĐINH CƯỜNG Cây lá chiều mưa nhỏ


ĐINH CƯỜNG  
Cây lá chiều mưa nhỏ


gởi Nguyễn Âu Hồng


Và ngày chủ nhật qua
mưa buổi chiều rất nhỏ
bãi cỏ vừa cắt xong
lần này con trai cắt

chim thích bay về nhặt
những gì dưới cỏ sâu
mưa như là mưa ngâu
lá cây vàng đã rụng

chiều dừng bên thung lũng
mấy cây thông như quen
phất phơ từng cánh mỏng 
trái thông khô nằm im

nhớ ngày xưa thích lượm
về để trên mặt bàn
nhớ ngày xưa Đà lạt
nhớ ngày xưa trên Dran…

Virginia, Aug 11, 2013
Đinh Cường


- Đinh Cường 
  thời ở đường Hoa Hồng - Đàlạt 1965

- nhà thờ trong rừng thông 
  sơn dầu trên bố 24 x 30 in 
  đinhcường 89


- cây thông ở ven xóm Lạc Lâm I
  sơn dầu trên giấy 18 x 20 in 
  đinhcường