Tuesday, July 30, 2013

300. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Thơ tặng Nguyễn Xuân Hoàng
t ự  s ự


             tặng Nguyễn Xuân Hoàng

một đêm
tóc xóa bạch.               phần
thanh niên cần một chút
phân vân
                  ngồi
cùng lưng
đọ thẳng vai trời
cùng nghe chiếu lệ
         mùa vui nhập bầy
thảng hoặc.  chiều
ngậm ngón tay
cùng tơ tưởng sớm
kéo ngày             dài hơn
thân thế nhằn lại
                  đâu
còn
cành hoa tráo một nhánh
tồn vong
khi
đường quanh co chỗ thầm thì
chỗ kín bưng miệng tùy nghi
tập tành
nghe hồn chìm một vẻ
xanh
cho mây còn ở ngọn ngành mai khoa
thôi về đâu nắng chan hòa
tay đo lượng giác
cùng toa rập
mình


HoàngXuânSơn
11 juillet 2013
ở Denvert ự  t r u y ệ n

             gởi cậu Hoàng [không lầu]


tôi du dương địch
lặng yên đàn sáo
bát nháo ca xang
trầm uất vàng bịnh

         ôi bịnh mù không căn
         nhộn nhạo thức rỗng
          trống đánh thùng
         sấm nộ
         giăng đầy.  chớp

tôi muốn nắm bắt sự tình
dây quấn cổ tay
không tròn tất cả tự sự
chiếc boomerang
ném rồi không quay lại
thời gian bào mòn
những con chữ
chong chóng
câu thơ làm tặng
[viết tặng đề tặng]
không nới được lằn ranh
phía đồng cảm

tôi gian lận đằng phương
cô đơn lỗi mình
cùn mằn vô sự

ôi thể nào chan hòa
đời sống
                  ngõ ngách
núi vẫn ly khai
biển trùng trùng ngợp choáng
sông lẫy về đâu
một đời.  một đời không thấu đáo
tít mù gia vị
con quay
búng
                  phía nào

quẳng giùm tôi
chiếc cầu phao
chấp chới


HoàngXuânSơn
20 oct. 2012Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng
qua nét vẽ Đinh Cường3 0 0