Friday, July 12, 2013

287. TRẦN THỊ NGUYỆT MAI Lữ Quỳnh và "Những Giấc Mơ Tôi"

Lữ Quỳnh là một tên tuổi đã có mặt trên văn đàn từ trước năm 1975.  Ông cộng tác với các tạp chí Bách Khoa, Mai, Phổ Thông, Ý Thức, Thời Nay, Thời Tập… và sau này, từ năm 2001 ở hải ngoại, ông có bài đi trên Văn Học, Khởi Hành… Cát Vàng - tập truyện đầu tay của ông – do nhà xuất bản Ý Thức phát hành năm 1971 (Văn Mới, California tái bản 2006) và Những Giấc Mơ Tôi là tập thơ mới nhất do nhà xuất bản Văn Mới ấn hành năm 2013. 

Đ ọ c   t i ế p . . .


2 8 7