Thursday, July 11, 2013

286. Thơ ĐINH CƯỜNG Chiều ngồi quán chờ tạnh mưa-tĩnh vật hồng vàng
sơn dầu trên vải bố 24 x 30 in


Ngồi quán chờ tạnh mưa về
cơn dông qua bóng mây đi sáng trời
vẫn chiều vẫn một mình tôi
với con đường nhỏ xanh rêu cuối rừng

nói gì với lá xanh um
với khe suối cạn mấy cành củi khô
đom đóm bay sáng mặt hồ
mắt ai còn lại khóc người một con [1]

khóc người hay khóc trăng non
nhú ra phút chốc phủ mây kín rồi
vẫn chiều vẫn một mình thôi
tạnh mưa xong, trả chỗ ngồi quán quen …


Virginia, July, 10. 2013
Đinh Cường

Nhớ 2 câu thơ Bùi Giáng :
Bây giờ riêng đối diện tôi
Còn hai con mắt khóc người một con
( Mắt buồn – Mưa Nguồn )

-quạ đen và phố
sơn dầu trên vải bố 30 x 40 in
(coll. Dr. & Mrs. Nguyễn Tường Giang)


 
-đốm lửa miền đồi núi
sơn dầu trên vải bố 30 x 40 in