Thursday, July 4, 2013

276.Thơ ĐINH CƯỜNG Chiều July 4

 Chiều nhà ai đang pháo nổ
mừng July 4, đi bộ muộn
qua ngồi bên quán vắng
cell phone thăm bạn bè

giọng Nguyễn Xuân Hoàng
thấy khỏe , mong bạn qua
mười lần radiation ( đã được
năm ) thì  thuyên giảm…

giọng Lữ Quỳnh vui, khi về
Quận Cam lấy sách mới in xong
ghé thắp cây hương ngày giỗ
Nguyễn Mộng Giác tròn năm

Nguyễn Xuân Thiệp đang vui
cùng hai cháu nội dễ thương
chắc phải uống vài ly chát đỏ
tôi ngày nay vẽ xong bức tranh.


Virginia, July 4, 2013
Đinh Cường

-để nhớ nhà thờ Dran
Mảnh bố tải dán trên giấy plast sơn dầu 20 x 22 in
đinhcường  7-2013

-em bé cùng khổ và Mother Teresa - sơn dầu trên giấy plast - đinhcường  2010