Wednesday, July 3, 2013

275. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Cuộc lữ vời vờingười gây lạnh từ đất trời đổ đốn
buổi ra đi cùng nghiệp chướng hao mòn
u mê thảo lấn cây già vọng tộc
khói thất thần hun chết ngạt đồ sơn

cứ đứng đấy mân mê tròn quả phúc
trên đồi không văn tự đã chia bầy
một lọn nước thơ đi mùa chuyếnh choáng
sóng chưa êm mà hồn nhập đồng say

lòng đã quyết không nghe tuồng miệng lưỡi
nọ với kia nguyệt khuyết cự trăng tròn
trên tất cả buộc nhùng nhằng tơ tháo
mối sợi nào đo thẳng được hờn oan

rồi cái biết chôn chân đời lạc xứ
hãy biến đi tinh thể ngàn sao băng
nơi tích lũy với trường thành toan tính
chút tâm si còn thở tới miên hằng

chìm cũng thế.  mà nổi trôi cùng thế
nước sông tao còn rửa sạch mây mù
bóng thuyền lạ mỏi tay chèo có nhớ
ai cùng về nơi cổ độ vàng thu

âm huyết nhé.  thổ buồn ra hoa mộng
nửa mặt người còn đẹp tợ sương thanh
thôi áo mỏng một lần nhu hương khép
cũng thơ ngây tà lụa vẽ không thành

HoàngXuânSơn
haihai thángba mườiba2 7 5