Friday, June 14, 2013

245. Thơ ĐINH CƯỜNG Cơn giông lớn đã tạt qua hướng khác


ĐINH CƯỜNG
Cơn giông lớn đã tạt qua hướng khác



Mừng vì cơn giông rất lớn
tạt qua hướng khác
không đi ngang qua Virginia
không thì bao nhiêu cây cối
lại gãy đổ, vùng này nhiều cây
vùng này đường dốc lên dốc xuống
vùng này nhiều hoa nở
có loại hoa mùa hè

tuần này xe bus vàng chở học sinh
không còn đến đón ở ngã ba trong xóm
các em nghỉ hè qua hết tháng tám

em chở mùa hè của tôi đi đâu
nhớ câu thơ cũ  Đỗ Trung Quân
nơi này không có hoa phượng
nơi này không có hoa sầu đông

mừng vì đã tránh được cơn giông
đêm đã khuya ngồi nghe lại
Phạm Cao Hoàng đã tìm ra đưa lên blog

tôi cũng có vào youtube mà không biết
ôi tiếng hồ cầm của Camille Thomas
ôi gương mặt và hai bàn tay
chỉ khác chiếc jube màu xanh lá cây

tôi muốn khóc, cơn giông dữ không tới 


Virginia, June 13, 2013
Đinh Cường

-khúc cầm xanh  -  Sơn dầu trên giấy 15 x 16 in  -  đinhcường 1999 (coll.DTQ)


-nhà bên sông Potomac  Sơn dầu trên giấy plast 20 x 24 in đinhcường 2013