Thursday, September 27, 2012

48. PHẠM CAO HOÀNG Giới thiệu cuốn tạp bút NHƯ NHỮNG GIỌT SƯƠNG của MANG VIÊN LONG
Tht ra, t trước đến gi tôi ch chú ý đc truyn ngn ca Mang Viên Long, không đ ý lm đến các bài tp bút ca anh. Cách đây khong 4 tháng, có anh bn nhà thơ/nhà báo gi cho tôi, bàn v ni dung t báo anh sp làm . Anh trình bày qua nhng chuyên mc ca t báo, bt ng anh nói vi tôi, “Tôi có đc mt s tp bút ca Mang Viên Long trên internet. Tôi rt thích nhng bài tp bút này. Tôi mun m hn mt chuyên mc cho nhng bài tp bút ca Mang Viên Long, nhưng tôi không quen Mang Viên Long., ch biết là anh y đang sng Bình Đnh. Không biết  anh y có đng ý cho tôi s dng nhng bài viết đó hay không.”. Tôi nói nếu thích thì c m chuyên mc đó, còn chuyn Mang Viên Long có đng ý hay không c đ đó tôi lo, vì Mang Viên Long là ch bn bè vi tôi lâu năm, và anh y cũng d tính thôi, không có gì phi băn khoăn. Sau đó, tôi có hi ý kiến Mang Viên Long v chuyn này. Anh vui v nói, “Bài đã đưa lên Internet thì ai mun s dng thì c ly mà đăng lai, có gì đâu mà ngi.”

Sau ba đó, tôi chú ý hơn đến nhng bài tp bút ca Mang Viên Long. Anh vn là mt nhà giáo tng dy hc nhiu năm, mt nhà văn vi hàng chc tác phm đã xut bn,  tng xây dng các nhân vt trong truyn ca mình, nên anh có nhiu kinh nghim trong cuc sng. Thêm vào đó, c mt cuc đi  anh gp quá nhiu khó khăn, quá nhiu đau kh; có thi gian vào hn trong chùa đ chiêm nghim cuc sng, nên anh tht s là mt con người tng tri.  Nhng yếu t này có nh hưởng nhiu đến các đ tài anh chn, ni dung và cách viết các bài tp văn. Các đ tài anh chn rt gn gũi vi cuc sng thường ngày nên người đc có th thy mình trong đó, d chia s vi nhng gì anh mun trình bày trong bài viết. Văn phong ca anh chng chc, đim đm. Ngôn ng anh dùng gin d, d hiu, và nhng ai hiu được mt s t đa phương anh dùng thì khi đc s thy rt thú v. Đc tp bút Mang Viên Long, người đc có th hc được mt điu gì đó. Đây là đim thành công nht trong các bài viết ca anh. Trong bài tp bút NH LI MT CÂU HI, ghi li hoàn cnh đưa đy chính anh- mt nhà giáo/nhà văn- tr thành mt th sa khóa/làm chìa khóa, anh viế“Bn bè thy tôi hành nghế sa khóa làm chìa góc ph ch ly làm ái ngi cho tôi.  H không th ng  mt nhà giáo / nhà văn như tôi li rơi vào mt hoàn cnh như vy. Tht ra, tôi chưa bao gi nghĩ rng mình  “kh” như li chia s ca các bn. mà vn nghĩ điu gì  ri cũng có th xy đến cho  chúng ta. C an vui và kiên nhn đón nhn mi biến đi ca cõi tm  đ có nim hy vng mà sng tiếp”. Suy nghĩ ca anh trong đon văn này trùng hp vi tư tưởng nng ct trong các tác phm ca nhà văn Đc/gii văn chương Nobel năm 1946, Hermann Hesse, v tính nht th ca cuc đi: sng chết, vinh nhc, xu tt, được thua, còn mt, vui bun... tt c đó là cuc đi, tt c là mt. Đã là con người thì ai cũng trái qua nhng cái đi nghch nhau đó, phi chp nhn hai mt đi nghch đó. Có ai mt đi ch có hnh phúc mà không biết đến kh đau? Có ai sinh ra mà ri không chết? Khi sinh ra đi là đã có mm mng ca s chết. Vy thì có gì đâu mà phi s hãi cái chết, vì mình biết trước nó s đến mà. Cùng ý tưởng này, nhà thơ Du T Lê viết, “Đi vi v cũng mt nghĩa như nhau”. Còn Bùi Giáng cũng tương t như vy, “Thưa rng ly bit mai sau. Là trùng ng gia hương màu nguyên xuân”

Và còn nhiu na. Trong mi bài viết, chc chn Mang Viên Long mun tâm s/ nhn gi mt điu gì đó vi người đc. Hy vng rng đc xong cun sách, người đc cm thy vui vì mình đã đc mt cun sách đáng đc.

PHẠM CAO HOÀNG
Virginia, Tháng 8, 2012