Tuesday, May 1, 2012

03. Thơ ĐINH CƯỜNG Ly cà phê sáng 30 tháng tư rừng cây lá xanh non
Đêm cuối tháng tư
ngồi uống rượu rất ít cùng Nguyên Minh
từ Sài Gòn qua,Trần Hoài Thư và chị Yến
từ New Jersey xuống và Phạm Cao Hoàng
ở Centreville gần chỗ tôi vùng Burke

Hôm qua mưa ngày nay nắng tốt
mưa hay nắng cuối tháng tư vẫn buồn
nhắc chuyện vượt biên nhắc chuyện ở đảo
nhắc chuyện tù ở Long Giao, Yên Báy,
Lào Kay, Vĩnh Phú, nhớ Thanh Tâm Tuyền
Vác bó cuốc nặng bước loạng choạng
Về trong xây xẩm buổi tàn đông (1)
Nhớ những người đã mất tức tưởi
những Hồ Hữu Tường, Nguyễn Họat
Vũ Hoàng Chương …
Mênh mông xương trắng ai bày
Khói bên kia …sóng bên này …hỏi ai?(2)

Hỏi ai khi biển sâu cuồn cuộn sóng
Khi rừng xanh đã mất dấu cây rừng
ngồi nói chuyện sách báo chữ nghĩa
nhớ căn gác đầy gió lộng nhìn về phía
sân bay Tân Sơn Nhất của Nguyên Minh
chiếc máy in đang nhớ người bạn đi xa
và người bạn cũng nói thấy nhớ nó quá
như Trần Hoài Thư là những thao tác say mê
nghĩ cách in cắt xén đổ keo dán bìa

Đêm cuối tháng tư
rồi cũng qua một đêm tối
chim đã hót vang ngoài cánh rừng lá xanh non                                                
đi bộ hai blocks qua Starbucks uống ly cà phê sáng 

Đinh Cường
(Virginia, 30 Apr 2012)
(1) Thơ Thanh Tâm Tuyền
(2) Thơ Vũ Hoàng Chương Chân dung Đinh Cường
Tranh Nguyễn Trọng Khôi
Oil on canvas 5" x 7"


Nguyên Minh  Trần Hoài Thư  Phạm Cao Hoàng
Góc basement nhà Đinh Cường tối 29.4.2012


Đinh Cường  Nguyên Minh  Trần Hoài Thư
Góc basement nhà Đinh Cường tối 29.4.2012


NGÀY VUI, NGÀY BUỒN
Nhạc CHÂN PHƯƠNG
Tiếng hát  Nguyễn Trọng Khôi