Sunday, June 25, 2017

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI THƯƠNG QUÁ SÀI GÒN NGÀY TRỞ LẠI Truyện và tạp bút NGUYỄN MINH NỮU

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

THƯƠNG QUÁ
SÀI GÒN
NGÀY TRỞ LẠI 
Truyện và bút ký
Nguyễn Minh NữuBản in tại Washington, DC,  2017. 266 trang
Bìa và chân dung tác giả: Trương Vũ
Phụ bản: Đinh Cường & Đinh Trường Chinh
Bạt và giới thiệu của Nguyễn Vy Khanh & Hoàng Kim Oanh

Liên lạc với tác giả:
thienluong@vannghenewspaper.com