Sunday, June 11, 2017

2912. Thơ TRẦN HOÀI THƯ - ĐỖ HỒNG NGỌC


Photo by PCH – New Jersey, May 7, 2017


Hôm nay gởi E book TQBT 75 đến bằng hữu, 
kèm theo bài thơ 


QUÀ BẰNG HỮU

Không có nhà thơ Đỗ Nghê
Dán dùm cho con etiquette (1)
Ta đành thay mặt nhà thơ
Làm thêm cho con Ebook
Để con có đất có trời (2)
Thay ta làm quà bằng hữu

Trần Hoài Thư 

(1)
Anh đã không quên buộc etiquette vào tay em
Em được dán nhãn hiệu từ giây phút ấy
(Đỗ Nghê- trích từ bài thơ  "Thư cho bé Sơ sinh") 

(2): đất : Báo giấy
       trời: Báo online 

Dưới đây là bài thơ "Dán" của Đỗ Nghê (bút hiệu của BS Đỗ Hồng Ngọc khi làm thơ)
Xin được cám ơn bạn già!


DÁN
             
tặng THT

Không dán etiquette
Cho một bé sơ sinh
Mà dán cả đất, trời (*)
Nối liền tình bè bạn
Nối liền những tấm lòng
Yêu đất nước quê hương
Dán tương lai dĩ vãng
Cho lành bao vết thương...!

Đỗ Nghê

(*) báo giấy, báo online của THT