Saturday, April 1, 2017

2799. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Mùa hoa anh đào


t r a n h
đinh trường chinh


MÙA HOA ANH ĐÀO
sơn dầu trên bố - đinh trường chinh 
tháng 4, 2017