Wednesday, March 8, 2017

Donald Trump & Steve Bannon sẽ đưa nước Mỹ đi về đâu


Donald Trump
& Steve Bannon
sẽ đưa nước Mỹ đi về đâu?
Nguyễn Xuân Nam & Nguyễn Hoàng Duyên

Nguồn: Calitoday
Bấm vào ảnh dưới đây để nghe/xem: