Wednesday, February 22, 2017

2747. Thơ LÊ PHƯƠNG NGUYÊN Vầng dương còn lấm bụi mù


Ảnh: internetThôi thì rũ áo phong sương,
Xếp tàn y, giữ chút hương giang hồ.
Đã không dựng được cơ đồ,
Cầm bằng mây khói giấc mơ đổi dời…
Mênh mông một nỗi đau đời;
Giật mình ngoảnh lại kiếp người phù du
Vầng dương còn lấm bụi mù
Không soi thấu đến bể sầu thế nhân


Lê Phương Nguyên
Điền trang Lộc Xuân
18.7.2004