Thursday, January 5, 2017

2692. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Tôi về đứng ngẩn ngơ


t r a n h
đinh trường chinh


TÔI VỀ ĐỨNG NGẨN NGƠ
sơn dầu đinh trường chinh – tháng 1.2016