Monday, December 5, 2016

2636. Thơ Ý NHI Tiễn biệt


Ý  N H I
T i ễ n  b i ệ t


Ý Nhi
phác thảo mực đen - dinhcuong


Chưa kịp đọc hết cuốn sách anh gửi tặng
Chưa kịp hiểu hết bức tranh anh vẽ
Chưa kịp nói lời cám ơn
Sao anh lại ra đi

Còn chờ một lần gặp
Ngồi cùng Nguyễn Quốc Thái
Trần Lê Sơn Ý
Nguyễn Thanh Văn, Suối Hoa…
ở 27 Nguyễn Thị Diệu hay cà phê Bean
nơi góc đường Nguyễn Du
nhìn người ta qua lại giăng mắc phố phường
mà chúng ta thì lặng im
nghe ra những lời không nói
Sao anh lại ra đi

Còn chờ cuộc triển lãm vào tháng 3
Tại bảo tàng Chăm Đà Nẵng
Nơi sắc màu Đinh Cường
Lưu dấu trên màu xám trầm ngâm tự ngàn xưa
Sao anh lại ra đi

Sao anh lại ra đi
Sao Phùng Nguyễn lại ra đi
Sao Trang Thế Hy lại ra đi
Sao chúng ta luôn mất đi những người tốt nhất.

Ý Nhi                                   
Sài Gòn trưa 9/1/2016