Friday, December 2, 2016

2633. Thơ HỒ ĐÌNH NGHIÊM Tình đầu


Red Rose – Source: .aliexpress.comtặng Kim, Tráng chút nhớ về thời Mỹ Thuật


mưa lê thê giam tôi đứng ngầy ngật
sợi lâm râm đọng giọt mái tranh xiêu
bám tường loang màu rêu chừng quánh lại
lối mù u sáng lạnh gió cắt mùa

cà phê tôn không còn đậu nguyễn phước tộc
người tên đường làm chủ vũng đất khoanh
chất nước đen mất linh chụm củi ẩm
thoát khói xanh uốn lượn cổng hiển nhơn
trang 13 xác giấy tươm nhoè mực
chồng số tiền ghi sổ chứng cực thân

bóng ai quen đạp xe ngang lục bộ
này toà khâm vô thượng tứ in lộ sương
ở cửa ngăn bao thần công cúi mặt
lạnh hơi đồng cổ tích nỡ mốc meo
em dừng xe mềm áo che vũ lượng
kiềng ba chân có ngọn lửa reo vui

một ổ mì không chẳng độn thịt
bánh còn giòn ủ thân nhiệt em trao
sáng hôm nay tôi học cách vẽ than
ruột bánh mì vo tay làm cục tẩy
chân dung em tôi cào những nét vụng
lời thơ viết không đẹp bao vuông tròn

người con gái tự thân làm cách mạng
vô sản này mang ơn cô tiểu thương
chủ nhân đường rót tách trà đầy xác:
gã chuẩn hoạ sĩ ngẫm cũng khéo tu!
cà phê chẳng đường thì sao nhỉ?
quen kẻ sĩ xoàng em dây tới hoạ không?

trời chốn đây ưa mưa cho thúi đất
thơm vô chừng nếu đậu một môi hôn
tơi cùng nón nghe vang tiếng lộp độp
mưa xuống đầu hay lòng dậy xôn xao
thiên địa sầu nơi nào cũng cùng diện mạo
nhưng riêng huế em ơi nghe da diết vô ngần
phố co lại mọi khúc đường chia sẫm tối
cộng trừ anh run ngó dáng em trôi

ngã tư âm hồn nhang thắp không đỏ đầu lửa
úng thuỷ miếu mạo lời khấn nguyện cảm hàn
sông hương qua phố con nước cũng lạ mặt
tình hai ta hẹn thề chìm đắm tới bao vinh

núi ngự bình thuỷ chung trước tròn sau méo
tôi ra trường thân áo bạc lên non
phố bữa nọ đúng quy trình cúp điện
chẳng ai trông kịp mặt người hay ma.

Hồ Đình Nghiêm
ngày đầu tháng 12. 2016Nga – Ngọ Môn (Huế), 1977