Friday, September 30, 2016

2489. DUYÊN Autumn leaves...


Autumn leaves – Photo by PCH – Scibilia, November 2014


1.
the falling leaves
drift by my window
the falling leaves
of red and gold
…..
but I miss you most of all
my darling
when autumn leaves
start to fall…

2.
những chiếc lá rơi
nhẹ, qua khung cửa.
những chiếc lá
đỏ, vàng, lá mùa thu.
….
biết chăng, em?
khi, những chiếc lá thu
bắt đầu, rơi…
là khi
ta nhớ em nhiều nhất…

3.
và, mùa thu lại về
khi chiếc lá thu rơi
qua khung cửa
vắng bóng người…
thi sĩ của năm xưa
không còn nữa
lá thu rơi. rơi hoài…
đợi. mắt ai. trông.
gió đã đổi mùa
không gian. lạnh
trong mênh mông
đất. trời.
gió cuốn. lá rơi…
đủ. để đốt thành lửa ngọn
ngọn lửa. bập bùng
đêm trăng, khuyết
như có ai
về. trong
những chiếc lá khô…

duyên
29.9.2016

* Nhạc phẩm Autumn Leaves, nhạc của Joseph Kosma phổ từ thơ Jacques Prévert (Les feuilles mortes) vào năm 1945. Lời tiếng Anh được nhạc sĩ Johnny Mercer viết năm 1947
(Nguồn: https://en.wikipedia.org/)
Đoạn 1. trích lời của bài nhạc Autumn Leaves
Đoạn 2. phỏng dịch lời đoạn (1)