Wednesday, September 21, 2016

2476. Thơ NGUYỄN AN ĐÌNH Đi củi ngủ ở trên dông


Nguồn: doanhnhansaigon.vnmấy ngày chặt củi trên dông
theo rình đàn khỉ giỡn bồng con thơ
dấu ngàn xưa vẫn nguyên sơ
dập dìu bươm bướm rợp bờ suối khe
bóng trưa đưa đẩy tiếng ve
lô nhô dưới núi sàn tre buôn làng
chất chồng cây đá phủ tràn
lan rừng lủng lẳng hương ngàn tỏa thơm
nấm măng xào với mắm cơm
bữa ăn nước mắt còn rơm rớm gì
núi cao đêm vắng lạ kỳ
nhìn lên chỉ thấy trăng đi một mình

Nguyễn An Đình
1978
(Trong tập thơ ĐẤT THỞ)