Tuesday, September 13, 2016

2462. Thơ ĐINH TRƯỜNG CHINH Ngày Này , Năm Kia (nhớ ngày mất nhà văn NXH. 13/9/2014)


ĐINH TRƯỜNG CHINH
Ngày Này , Năm Kia
(nhớ ngày mất nhà văn NXH. 13/9/2014)Nguyễn Xuân Hoàng by Đinh Trường Chinh
2014Nguyễn Xuân Hoàng
nằm xuống . nhanh như cú ngã
của Bố tôi . tháng trước .
Con người . rồi có lúc phải nằm . xuống .
A
Con người . những hình nhân . Giacometti .
bước đi và bước đi .
từ trên mây nhìn xuống vực .
từ vực nhìn lên mây .
chúng ta cùng . ở lại .
giữa bụi & rác .
& bơi trong biển đêm .

Nguyễn Xuân Hoàng
những lóng tay . xương . tóc cước .
một ngày . tiếng thở của người chung quanh
nhỏ dần .
Nguyễn Xuân Hoàng .
nằm xuống . nhanh quá .
như một cú gạt tắt đèn .
Đen âm .

đinh trường chinh
13.9.2016