Monday, July 25, 2016

2428. NGÔ THẾ VINH Pak Beng con domino thứ ba trong chuỗi đập dòng chính Mekong của LàoNGÔ THẾ VINH
PAK BENG CON DOMINO THỨ BA
TRONG CHUỖI ĐẬP DÒNG CHÍNH
MEKONG CỦA LÀO


Gửi Nhóm Bạn Cửu Long
và Ủy Ban Quốc gia Mekong Việt Nam


Viraphonh Viravong, Thứ Trưởng Bộ Năng Lượng và Hầm Mỏ Lào, khuôn mặt “trí tuệ” đứng sau mọi dự án phát triển thủy điện của quốc gia Lào. Ngày 15-10-2012 khi tới Viện Kỹ Thuật Á châu / AIT, Bangkok để duyệt xét mô hình dự án thủy điện Xayaburi, Viravong khẳng định: “Phát triển tiềm năng thủy điện của Lào là chuyện đương nhiên. Chỉ có vấn đề làm sao để thực hiện bền vững.” (5) 
     

LẠI TIN CHẤN ĐỘNG

      Theo Lao News Agency 14/07/2016, đập thủy điện Pak Beng dự trù được khởi công vào năm 2017.

      Theo Viraphonh Viravong, Thứ trưởng Bộ Năng Lượng và Hầm Mỏ Lào thì Pak Beng là một trong năm dự án thủy điện dòng chính trong vùng Bắc Lào, thuộc huyện Pak Beng, tỉnh Oudomsay.

      Theo Daovong Phonekeo, Tổng Giám đốc Bộ Năng lượng và Kế hoạch Lào, Pak Beng là con đập dòng chảy / run-of-river, cách trung tâm huyện Pak Beng 14 km hướng thượng nguồn, với công suất khoảng 912 MW, sản xuất điện trung bình/ năm là 4.775 GWh.

      Trong cuộc họp báo từ đài truyền hình Paxason thủ đô Vạn Tượng, với giới truyền thông, với báo Vientiane Times, Thông tấn xã Lào và các cơ quan liên hệ, Daovong đã phát biểu: "Mục đích của dự án này là dùng nguồn thủy điện để sản xuất điện cho nhu cầu trong nước và xuất cảng."

      Công trình xây cất dự trù hoàn tất vào năm 2023 và bắt đầu hoạt động thương mại vào đầu năm 2024.

      Lợi nhuận từ dự án này sẽ tăng cường cho ngân sách và góp phần thăng tiến quốc gia Lào còn trong tình trạng kém phát triển. Hơn thế nữa dự án này sẽ là một động lực mạnh mẽ thúc đẩy tức thời và dài hạn tiến trình kỹ nghệ hóa và hiện đại hóa nước Lào.

      Cũng vẫn theo Thứ trưởng Bộ Năng Lượng và Hầm Mỏ Lào Viraphonh Viravong, Dự án thủy điện Pak Beng trên sông Mekong sẽ tuân thủ với những nguyên tắc của Hiệp Định Mekong 1995, đặc biệt là bước tham vấn trước/ prior consultation sẽ đòi hỏi ít nhất 6 tháng trước khi có quyết định chung cuộc. (1) [Hết trích dẫn]
  
Hình 1- Khúc sông Mekong, nơi sẽ xây cất 
đập thủy điện Pak Beng
[nguồn: photo by International Rivers]