Saturday, June 11, 2016

2366. ALBERTO MORAVIA Truyện ngắn ĐỨA BÉ - Thân Trọng Sơn dịch và giới thiệu
      
LI NGƯI DCH:

Alberto Moravia ( 1907-1990 ), nhà văn Ý. Căn bnh lao xương mc phi từ lúc mi lên 9  khiến Ông không thể tiếp tc đến trưng hc và chỉ trau di kiến thc bng con đưng tự hc. Ông còn hc tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đc, làm thơ bng các ngôn ngữ này. Mưi chín tui, Ông bt đu viết tiu thuyết và ba năm sau,  tự bỏ tin để xut bn và ni tiếng ngay vi  tác phm  đu  tay   này ( Nhng kẻ thờ ơ – Les Indifférents ). Nhng tiu thuyết tiếp theo cũng đưc ngưi đc tán thưng, trong số đó có cun đã đưc các đo din lng danh ( Vittorio De Sica, Jean-Luc Godard, Francesco Maselli ) chuyn thể thành tác phm đinh vi các minh tinh tài tử hàng đu : Gina Lollobrigida, Sophia Loren, Jean-Paul Belmondo, Brigitte Bardot . Alberto Moravia cũng thành công vi các truyn ngn, theo Ông, nghệ thut ca truyn ngn “ tinh khiết hơn, cơ bn hơn, trữ tình hơn, cô đng hơn và tuyt đi hơn, so vi tiu thuyết”.