Friday, May 13, 2016

2311. DUYÊN chiều phi trường, buồn tênh...


O’Hare Airport  (Chiacago) – Source: Wikipedia
phi trường không gợi nhớ trùng phùng, 
chỉ toàn là ly biệt 
mỗi người mang nặng một niềm riêng
âu lo của những gì  không hay, sắp đến
bận rộn, rối bời. bận rộn, tới nơi.

bên ly beer, người dán mắt nhìn 
lên màn ảnh. thấy gì không?
cell phone, computer bên cạnh 
cố quên nỗi bồn chồn. chờ. đợi.

người ngó mông lung.
người qua lại.
niềm vui  giản dị 
suông sẻ. một chuyến đi.
người thân yêu 
chờ. đợi, cuối con đường.

người hớt hải. vội vàng 
mong đừng lỡ chuyến bay
quên. người ở lại...
gợi nhớ. kỷ niệm đời 
như mới hôm qua.

ôi chiều phi trường
sao mãi buồn tênh.

duyên.
Chicago, chiều mưa
May 11, 2016