Thursday, May 5, 2016

2297. Diễn biến thảm họa cá chết ở miền trungdiễn biến
thảm họa cá chết
ở miền trung

Bấm vào ảnh dưới đây để nghe/xem:


Đường ống xả thải từ khu vực Formosa dẫn ra biển
(Ảnh Nguyên Dũng)