Thursday, April 28, 2016

2283. Thơ PHẠM CAO HOÀNG Sau chiến tranh trở lại Tuy Hòa


Đồng bằng Tuy Hòa nhìn từ phía núi Chóp Chài 
Ảnh Huỳnh Phúc Hưngkhi về thăm lại cố hương
thấy quê nhà nghĩ càng thương quê nhà
hắt hiu một bóng mẹ già
một ngôi mộ cỏ xanh và khổ đau
bâng khuâng một chút vườn sau
ngậm ngùi ngõ trước lao xao nắng vàng
đã qua chưa cuộc điêu tàn
đám mây năm cũ biết tan nơi nào


Phạm Cao Hoàng

1976